Page 14 - Kayseri Eczacı Odası
P. 14

TİTANYUM HAVAN     GENEL SAĞLIK     SİGORTA BAŞLANGICI, TESCİL ve BİLDİRİLMESİ


     5510 S. Kanun’un 61.maddesinde GSS’den yararlanmak için tescil gereklidir .
     Bu tescil, sigortalılığın başlangıcı ve sigortalılık ilişkisinin oluşmasına göre değişiklik göstermektedir .

     Bazı sigortalıların GSS bakımından sigortalılık ilişkilerinin başlangıcından GSS’den yararlanabilmek
     amacıyla bir ay içerisinde bildirimde bulunmaları gereklidir .


     Kendiliğinden tescilli sayılanlar.


     GSS açısından b ld r m şartı olmaksızın s gortalı veya steğe bağlı s gortalı olarak s gortalı sayılanlar
     (5510 S. Kanun m.60/1,a,b ve m. 61; Yönetmel k m. 9/1) aşağıda sıralanmıştır.

     1. İş sözleşmesi ile çalışanlar
     2. Kamu idarelerinde kadrolu ve sürekli veya sözleşmeli çalışanlar
     3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86.maddesi gereğince açıktan vekil atananlar
     4. Köy ve mahalle muhtarları ile iş sözleşmesine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız
     çalışanlar.
     5. İsteğe bağlı sigortalılar
     6. Genel sağlık sigortalısı sayılanların 18 yaşına kadar olan çocukları ile bakmakla yükümlü oldukları ana veya


     Tescili gerekli olanlar.


     GSS’den yararlanab lmes  ç n 5510 S. Kanunda aşağıda sıralanan bazı grupların bell statüye g rd kten

      t baren 1 ay ç nde Kuruma başvurmaları şarttır (5510 S.Kanun m.60; Yönetmel k m.9/2-15)
     1. Aylık gelirleri asgari ücretin 1/3’ünden az olanlar
     2. Aylık bağlananlar
     3. Vatansız ve sığınmacılar
     4. 2828 sayılı Kanun gereğince korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlandırılanlar
     5. Kendi ülkesinde sigortalı olmayan oturma izni almış yabancılar, oturma izni alıp 1 yılı doldurduklarında
     6. İşsizlik ödeneği bağlananlar veya kısa çalışma ödeneği alanlar
     7. 442 sayılı Kanun gereğince görevlendirilen köy korucuları ile geçici köy korucuları
     8. Kapsam dışı kalanlar ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar
     GSS’den yararlanacaklardır.
     7. Sosyal güvenlik kanunları gereği kendilerine gelir ve aylık bağlanmış olan kişiler kendiliğinden tescil şartı
     aranmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılır .       13
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19