Page 12 - Kayseri Eczacı Odası
P. 12

TİTANYUM HAVAN     Ar f N hat Asya'da b r ş r nde           Tuğrul Bey Kümbeti ,tam 22 mt. yüksekliğinde ve
                                gövdesini saran 22 yivden oluşmuş bir kule
     “Döner Kümbet”e atfen,
                                abidedir.
     “Yönler ne demek,aşık için neymiş yön
                                Adeta bir türbe değil de rasat merkezi gibi
     Hor görmesin artık sağı sol, arkayı önü
                                yapılmıştır. Son derece özel bir yapısı vardır.Tepesi
     Bir kutlu semâhâne bilip Kayseri'yi
                                yuvarlak şekilde açıktır ve tepeye doğru 60
     Ey kutlu çadır,böyle nesiller boyu dön !...”
                                basamaklı bir merdiven vardır.
     dörtlüğünü yazmıştır.
                                İçerdeki akustik ses dağılımını tam sağlamak için
                                tonuzda bir çok oyuklar vardır.
     Diğer muhteşem eser ise adeta bir mühendislik
     harikası olan İran'da Rey şehrinde bulunan “Tuğrul
                                Şimdi sıra geldi asıl harika ve gizemli kısma;
     Bey Kümbeti” (Kulesi) dir. Gizemini okuyunca
                                Türbeyi çeviren üçgen yivlerin her bir yüzünü kapı
     daha çok şaşıracaksınız !
                                tarafından, tepedeki açıklıktan giren güneş
                                ışınlarının düştüğü ilk yive kadar sırasıyla
     Türbeden önce biraz Rey şehrini anlatmalıyım.
                                saydığımızda ki rakam “saati”,bu yivdeki gölge-
     Günümüzde Tahran’ın kıyı mahallesi durumunda
                                güneş oranı ise dakikayı vermektedir.
     olan Rey, Büyük Selçuklu Devleti’nin başkenti idi
                                Yani,kümbetin kuzey ve güney kapıları saatin 6 ve
     yani çok önemli bir merkezdi. Öyle ki Malazgirt
                                12 rakamlarını, doğu ve batı yivleri ise 3 ve 9 ‘u
     s ava ş ı n d a  S u l t a n  A l p a r s l a n  m u h a re b e
                                göstermektedir.
     meydanında iken Romanos Diogenes (Romen
                                Gündüz sürekli saati tam ve doğru bir şekilde
     Diyojen)’e bir barış elçisi göndermiştir.
                                vermektedir. Türbe tam bir astronomi bilgisi ile
     Alparslan’ın asıl amacı barış değil bu sayede
                                konumlandırılarak inşa edilmiş ve tüm heybeti ile
     Bizans Ordusunun durumunu ve büyüklüğünü
                                ihtişamını halâ korumaktadır.
     öğrenmekti.
                                Tekrar etmekte fayda var; tüm sanat tarihçilerinin
     Bizans Ordusu komutanı Romanos Diogenes,
                                dünyada ilk üç içerisinde kabul ettiği bu
     zaferine o kadar inanmıştı ki, Türk elçisini biraz da
                                muhteşem kümbetlerden Kayseri’mizin de
     küçümseyerek; “Anlaşmayı sultanınızla Rey’de
                                sembolü haline gelmiş  “Döner Kümbet”in
     yapacağım. Duydum ki Hamedan soğukmuş.
                                yanından geçerken 5-10 dakikanızı ayırın ve
     Bizler İsfahan’da kışlayacak, atlarımızda
                                kendisi dönmeyen ancak ihtişamı ile başınızı
     Hamedan’da” demiş. Türk elçisi de buna çok
                                döndürecek görsel şölene şahit olun!
     manidar bir cevapla; “Atlarınızın Hamedan’da
                                Kalın sağlıcakla.
     kışlayacağından kuşkunuz olmasın ama siz nerde
     kışlarsınız onu bilemem” diye yanıt vermiş.
                                Ecz.Mustafa Cingil
                                (Ank.Ünv.Ecz.Fak./1988)

                                Kaynaklar;
                                *ORTAÇAĞ TÜRBE MİMARİSİ’NİN İÇERDİĞİ
                                ANLAMLAR VE
                                KAYSERİ DÖNER KÜMBET ÖRNEĞİ
                                (Prof.Dr.Ali Uzay Peker)

                                *PERİ BACALARI-BU DİYAR BAŞTAN BAŞA 3
                                (YAŞAR KEMAL)


                                *SELÇUKLU’NUN ŞİFRELERİ
                                (Talha Uğurluel-Cansu Canan Özgen)
       11
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17