Page 11 - Kayseri Eczacı Odası
P. 11

TİTANYUM HAVAN     Peki gerçekten dönüyor mu?              Ben Kayseri’de ilkin Döner Kümbeti görmek
     Dönme olayı burada anlatmak istemediğim nice     isterim. Bunda da öyle oldu. Döner  Kümbeti
     hurafeler neticesinde çok uzun yıllardan beri  görüp de büyülenmemek imkansız. Mustafa
     anlatıla gelen bir olaydır.             doğma büyüme Kayserili  olduğu halde, binlerce
     Daha da kötü olan ise asıl ismi olan “Şah Cihan   kere Döneri görüp tattığı halde, o da her
     Hatun Kümbeti”nin maalesef önüne geçmiş     görüşünde büyülenir. Mustafa bana her gidişimde
     olması.                       Dönerin efsanesini de anlatır. Bilir ki isterim. Yahut
     -Aslında hiç dönmedi !                da hoşuna giden, efsaneyi anlatmak.  Dönerin
     -Asla da dönmeyecek!                 arkasında Erciyes vardır.
     -Ancak, kümbet ziyaretinizde etrafında ağır ağır
     turlarken göreceğiniz muhteşem motierin eşsiz    Alakarlı. Erciyes gece bile aydınlık içindedir.
     ihtişamı kesinlikle “Başınızı Döndürecektir” !!!   Sonra, ay ışığı varsa, Erciyes, Döner Kümbet ve
                                insan başka, aydınlık, bir tuhaf ülkededir. Yıldızlar
     Yaşar Kemal 1944-1945 yıllarında Kayseri’de   döner…
     askerlik yapmıştır.Burada da dostları olmuştur.(İş
     adamı Faruk Molu,Yeni Kayseri gazetesi’nden   Günlerden perşembeyse, cuma gecesi ise, ilk
     Mustafa Gümüşkaynak,Mahmut Sabah...gibi)       akşamdan Döner Kümbet kendietrafında fırıl fırıl
     Daha sonraki dönemelerde Kayseri’ye her     dönmeye başlar. Gece yarıya  doğru dönmesi
     gelişinde istisnasız ilk uğradığı yer “Döner  gittikçe hızlanır, uğunur, görünmez olur. Öyle hızlı
     Kümbet”dir.Öyleki yanına her varışında kapsına  döner. Ona  bakarak alakarlı, aydınlık içindeki
     sarılır öper koklarmış!               Erciyes de döner…
     “-O benim taşım.
     -Anadolu’mun taşı. Sevdiğim için öpüyor,     Ala şafak sökünceye kadar,  Döner Kümbet
     saydığım için kucaklıyorum...” dermiş.       Mevlevi dervişi gibi döner… Gece yarısından sonra
                                Kümbetin  dönmesi yavaşlar. Günün ilk ışıkları
     Eserinde ise kümbeti adeta efsaneleştir;       üstüne düşünce yavaşlar, sonra eskisi gibi yerinde
     “  Kayseriye her  gelişimde Mustafa beni ilkin  zınk diye durur.”
     Döner Kümbet’e götürür. Mustafa huyumu bilir.


                                                     10
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16